In het nieuwe beleidsplan ligt de focus op samenwerken. We zijn één brandweerzone. En ons doel is om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn met het juiste materiaal en manschappen. Daarom hebben we het nieuwe beleidsplan ook “Stroom 15” genoemd. De naam verwijst deels naar onze rivieren en waterlopen. Maar hij betekent vooral ook dat we met z’n allen, met onze 15 posten, samen in één richting gaan. 

De komende jaren gaan we investeren en optimaliseren in onze zone met alle posten.  We kijken waar het beter kan, we denken “zone first” en voorzien daarvoor de nodige middelen zodat Brandweerzone Rivierenland optimaal kan werken voor alle burgers in onze zone. Elk van onze posten is daarbij belangrijk en heeft een rol op te nemen in ons zonaal netwerkmodel.

Dit zijn de kernpunten in het plan: 

 • We behouden de SLA op 13 minuten
 • Beroeps- en vrijwillige brandweermannen gaan nauwer met elkaar samenwerken
 • De ziekenwagendiensten blijven bij de brandweer en worden effectiever
 • We gaan voor uitbreiding van de groep onderofficieren. Dit zorgt ineens ook voor bevorderingsmogelijkheden
 • Er blijven aanwervingsmogelijkheden, zowel voor beroeps als voor vrijwilligers, als voor administratief-technisch personeel.

Verdere uitwerkingen van dit plan vind je hieronder.

1

SLIMMER 
SAMENWERKEN

Slimmer werken kost niets, maar geeft wel een beter resultaat. Als post kan je al slimmer werken maar als we het op zoneniveau bekijken, zien we nog veel meer mogelijkheden.

 • Een aantal logistieke taken zoals reinigen van materieel, vullen van ademluchtflessen, bepaald onderhoud laten we gecentraliseerd gebeuren in functie van de aanwezige permanenties. Je materieel wordt opgehaald en vervangen door nieuw materieel: makkelijk en zo heeft iedere post altijd veilig en perfect onderhouden materieel.

2

Verzekerde posten: EIGEN POST KRIJGT VOORRANG

We hebben gemerkt dat er regelmatig posten niet kunnen uitrukken omdat er te weinig mensen beschikbaar waren. 

Dat wekt frustratie op bij die posten. Daarom hebben we twee oplossingen die ervoor zullen zorgen dat er sneller gereageerd kan worden.

 1. We blijven vrijwilligers rekruteren zodat de kans groter is dat de lokale post kan uitrukken.
 2. We zorgen voor een meer gelijke, betere beschikbaarheid over de clusters en gaan zogenaamde “verzekerde posten” creëren.

Hoe werkt ons netwerkmodel en de verzekerde posten nu juist?

INVESTERINGEN IN MENSEN 

Investeren in mensen is investeren in de toekomst van onze zone en in de veiligheid van onze mensen. Daarom gaan we, na overleg, voor volgende punten: 

We willen op termijn evolueren naar een uniform 12-urensysteem doorheen heel de zone.

We zullen extra investeren in verbeteringen van de ondersteunende processen om te kunnen blijven innoveren.

We streven ernaar dat een post een beperkt aantal specialisaties of functies uitvoert i.f.v. de benodigde reactietijden. 

We hebben extra
vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat we in elke post de uitruk van een autopomp kunnen garanderen.

Nieuwe aanwervingen van beroepsbrandweer-personeel zijn gepland vanaf 2022.

3

Investeringen
in kazernes

Als je als brandweer optimaal wil werken, dan moet je dat ook doen in een goede infrastructuur. Dat betekent dus ook investeren in brandweerkazernes. Daarom beslisten we om de locaties van onze brandweerkazernes binnen de zone verder te optimaliseren:

 • Heist-op-den-Berg, Rupel en Willebroek krijgen een nieuwe brandweerkazerne. 
 • De nieuwe brandweerkazernes liggen op betere locaties zodat we op tijd hulp kunnen bieden aan onze inwoners, meer kunnen uitrukken en het voor vrijwilligers niet te ver rijden is. De eerste ingebruiknames zijn gepland voor 2025.
 • We bekijken of we de brandweerkazerne van Niel renoveren of vervangen door een nieuwbouw (dit plannen we tijdens de volgende legislatuur).

4

Ziekenwagens

 De ziekenwagendiensten blijven behouden en we gaan zelfs voor uitbreiding: 

 • Na overleg heeft onze zoneraad beslist dat de ziekenwagen een kerntaak van de brandweer is en blijft.
 • De FOD volksgezondheid heeft de huidige standplaatsen en de werking ervan geëvalueerd binnen de 18 gemeenten van onze brandweerzone. Op basis daarvan moeten we een aantal aanpassingen doen.

5

Voertuigen

Als we onze zone toekomstgericht willen uitbouwen dan moeten we ook het materiaal vanuit zoneperspectief bekijken en al het bestaande materiaal zo goed mogelijk benutten.

Als we onze zone toekomstgericht willen uitbouwen, dan moeten we ook het materieel vanuit zoneperspectief bekijken en al het bestaande materieel zo goed mogelijk benutten. We willen met minder voertuigen in de zone de dienstverlening kunnen uitvoeren. Een betere spreiding van de beschikbare middelen zal nodig zijn om de dekking te kunnen garanderen. We werkten voor de voertuigen een zonaal spreidingsplan van het materieel uit. Bij elke post verandert er wel iets. 

Conclusie

Brandweerzone Rivierenland heeft een visie. We willen écht samenwerken en ons op zoneniveau organiseren. We willen écht een gelijkwaardige dienstverlening over de hele zone aanbieden want elke burger in Rivierenland, van Heist-op-den-Berg tot Sint-Amands, heeft recht op dezelfde topservice.

Met Stroom 15 gaan we denken als één zone met 15 posten en nemen we nu beslissingen die onze toekomst voor de komende jaren veilig kan stellen. 

Hier vind je 
het volledige 
beleidsplan.